Werken bij Herfstzon

De kracht van een klein huis met betrokken medewerkers
Is werken in een kleinschalig huis iets voor jou? Binnen Herfstzon ondersteunen we de bewoners in hun huiselijke omgeving zodat ze hun leven van vroeger zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Dit doen we samen met de bewoners en hun naasten, die zo veel mogelijk de eigen regie houden. Hiervoor zetten onze betrokken collega’s en vrijwilligers zich in.

Iedere bewoner is uniek, met zijn eigen levensverhaal. Als je bij ons komt werken, leer je de bewoners snel kennen. Zo kun je je werk goed afstemmen op de mens. Want aansluiten op wat de bewoners nodig hebben – dát is de sleutel tot de juiste zorg. Daarom koesteren wij onze kleinschaligheid. 

Wat bieden wij?
Op Herfstzon werk je in een betrokken team van collega’s met ruimte voor ieders inbreng. Sámen staan we garant voor goede zorg. Collega’s kunnen op elkaar rekenen. In een opbouwende sfeer leren we van fouten. En humor wordt bij ons zeer gewaardeerd.

All-round werken is in een klein huis als Herfstzon dagelijkse praktijk, door je brede takenpakket. Daardoor kun je je vakkennis en eigen inzicht goed kwijt in het werk.

Herfstzon heeft een ‘Leerplein’ waar je als professional je vak bij kunt houden voor je V&V-register. Denk aan e-learning, BHV-cursussen, BIG-scholing, training on the job, klinische lessen, themalessen en uitwisselingen met andere zorginstellingen (lerend netwerk).

Tevredenheid medewerkers
Hieronder volgt een citaat uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van december 2016:

“Alle uitkomsten bij elkaar genomen, laten de scores van dit onderzoek een gunstig beeld zien over het welzijn van de medewerkers van Herfstzon. Zij geven een 8,2 voor algehele werktevredenheid (gemiddelde in Nederland is een 7,4). Voor de werkmotivatie geven de medewerkers een 8,3. Ook de vitaliteit wordt positief beoordeeld met een 7,5.

Alle drie de afdelingen (algemeen, zorg en keuken) geven een opvallend gunstige score voor de sociale steun van leidinggevenden en collega’s, en het sociale leiderschap.”

Voor de uitgebreide resultaten van de medewerkerstevredenheidsonderzoek, klik hier. Voor gegevens over ons personeelsbestand ten opzichte van ons cliëntenbestand klik hier.

Vertrouwenspersoon
Anne Overbeek van Buro Overbeek is onze externe vertrouwenspersoon bij situaties met ongewenst gedrag, ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij is bereikbaar op 06-30642568.

Interesse
Heb je belangstelling? Kom een keer langs of stuur een (open) sollicitatie secretariaat@herfstzongoor.nl.

Personeelsfoto's