Overige informatie

Hier vindt u overige informatie. Met het verschaffen van deze informatie streeft Herfstzon verantwoording en transparantie na.

- Bestuursverslag en kwaliteitsjaarverslag 2017
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Personeelsbestand per 1 juli 2017
- Woon- en zorgproducten Herfstzon
- Privacy reglement versie 2 2017
- Aanvullende tekst website mantelzorgers wijkverpleging
- Klachtenreglement november 2017
- Informatieprotocol
- Statuten Herfstzon
- Prijslijst 2018

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mocht u behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning, dan kunt u terecht bij de organisatie Zorgbelang. Deze organisatie biedt gratis ondersteuning aan in de gemeente Hof van Twente. Zo kan de organisatie u helpen bij:

  • Informatie en advies krijgen over o.a. zorgorganisatie, zorgaanbod, wachttijden
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder
  • Bemiddelingen tussen u en een zorgaanbieder
  • De invulling van uw zorg
  • De procedure van herindicatie
  • Uw klachten en geschillen over de geleverde zorg

De contactgegevens van Zorgbelang vindt u hieronder.

Website www.zorgbelang-overijssel.nl
E-mailadres info@zorgbelang-overijssel.nl
Telefoonnummer 074 -291 35 97
Bezoekadres Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo

 

Reacties en klachten

Als u ons laat weten wat u van ons werk vindt, kunnen wij daarvan leren en er iets mee doen. Daarom zijn we blij met uw reacties: met de positieve, maar ook met de negatieve. U kunt ze bij al onze medewerkers kwijt of bij de leidinggevende van Herfstzon, mevrouw Karin Schuurman. Zo horen wij wat er goed gaat en wat er beter kan. Uw klacht zien wij als ons beste advies.

Cliëntenvertrouwenspersoon Herfstzon
Het kan voorkomen dat u zich als bewoner of naaste ergens zorgen over maakt. We nodigen u uit dat rechtstreeks met een zorgmedewerker of leidinggevende te bespreken. Mocht u iets willen vertellen aan een onafhankelijke derde, dan kunt u in vertrouwen contact opnemen met cliëntenvertrouwenspersoon Linda van Wanrooy, Laarstraat 108a, 7471 DG Goor. Tel. 06-29326326, e-mail: janenlindavanw@gmail.com.

Onafhankelijke klachtencommissie
Met klachten over zorg of wonen bij Herfstzon kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie:

Mevrouw Kerkhoff, voorzitter
De heer Weenink, secretaris
De heer Van Felis

U kunt hier doorklikken naar het klachtenformulier en het klachtenreglement.

De klachtencommissie is bereikbaar via receptie Herfstzon 0547 272342 of klachtencommissie@herfstzongoor.nl. Ook kunt u terecht bij de Landelijke Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.