Nieuw OR-lid: Ernie Slag

Ernie Slag is benoemd tot lid van de Ondernemingsraad (OR) van Huize Herfstzon. Daarmee is de OR weer compleet. De OR komt op voor de belangen van de medewerkers.

Op 12 juli waren er tussentijdse OR-verkiezingen in verband met een een vacature. De stembiljetten zijn geteld door de kiescommissie van de OR. De opkomst was hoog met 41 uitgebrachte stemmen van de maximale 65 stemmen.

Angelique Lamme spreekt het nieuwe OR-lid Ernie Slag (l) en het ook nieuw benoemde reservelid Hendriet Klaver (r) toe.

 

Van links naar rechts: Ernie Slag, Wilma Bruns, Olaf Alting, Wilma Arkink en Marion Vonder.

 

OR-lid Olaf Alting en personeelsadviseur José Hampsink tellen de stemmen.

Terug naar het overzicht