Gouden PREZO-keurmerk behaald!

Tussen alle paasdrukte door kreeg Huize Herfstzon belangrijk bezoek van mensen van buiten die de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg kwamen beoordelen. Deze ‘externe auditoren’ van PREZO (PREstaties in de ZOrg) gaven ons aan het einde van de dag mooie complimenten.

Ze vonden dat Huize Herfstzon op een persoonsgerichte manier verpleeghuiszorg biedt. We behaalden het gouden keurmerk, een prachtig resultaat voor deze officiële kwaliteitsmeting!

 

Veel plussen

Hoe gaat zo’n intensieve dag in zijn werk? De auditoren voeren veel gesprekken en lichten allerlei procedures en documenten door. Iedereen droeg zijn steentje bij, stenen waarop je goed kunt bouwen.

Als positieve punten springen eruit:

  • Huiselijk wonen. Dit werd door iedereen – ook bewoners! – genoemd;
  • Kwaliteit is geen papieren tijger: we proberen steeds beter te worden;
  • Communicatie, website, jaarverslag;
  • Veiligheid goed verankerd;
  • Rapportages in zorgdossiers gaan uit van de bewoner als ‘ik’;
  • Goed bestuur: een betrokken Raad van Toezicht, de Cliëntenraad nabij en de bestuurder goed in beeld op de werkvloer.

Verbeterpunten: de opslaglocatie van de jaarverslagen, een ontbrekend diploma en enkele niet teruggestuurde jaargesprekverslagen van medewerkers.
 

Trots en dank

De auditoren hebben een  goede en fijne dag gehad en feliciteerden alle aanwezigen met het behaalde resultaat. En Huize Herfstzon kan heel trots zijn op dit oordeel van PREZO. Het is een stimulans om door te gaan op de goede weg!

Hartelijk dank aan alle collega's voor hun bijdrage aan deze kwaliteit van zorg aan de bewoners. Iedereen spant zich dag in dag uit in om op professionele wijze bewonersgerichte zorg te bieden. En bijzonder veel dank aan iedereen die betrokken is bij Huize Herfstzon. 

Terug naar het overzicht