Geestelijke verzorging

Binnen Herfstzon zijn er behalve kerkdiensten (protestant, katholiek en oecumenisch) ook eens per maand levensbeschouwelijke discussie-avonden. De Cliëntenraad organiseert deze goed bezochte bijeenkomsten. Ze worden bijgewoond door mensen met én zonder religieuze achtergrond. Verder is de geestelijke verzorging binnen Herfstzon vooral individueel gericht, dit vanwege onze kleinschaligheid en visie op individuele zorg. De individuele bewoner blijft deelnemen aan zijn eigen geloofsgemeenschap. Binnen Herfstzon zijn die heel verschillend van aard. Wij hebben afspraken met de verschillende vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen over de geestelijke ondersteuning van onze bewoners.

 

Terug naar het overzicht zie prijslijst